Uniforme Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze tref je als bijlage aan. Bovendien liggen de Voorwaarden bij ons ter inzage. Met de link kunnen de voorwaarden ook gedownload worden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.